Zwaerdecroonstraat

zwaerdecroonstraat

In de Zwaerdecroonstraat hebben bewoners een groen model ontwikkelt voor de eigen straat. Ook hebben ze een gezamenlijke ruimte:

Het Buurtatelier

De buurtbewoners hebben sinds kort de beschikking over een gezamenlijk te gebruiken ruimte. Het adres is Zwaerdecroonstraat 62a. Die ruimte is bedoeld voor activiteiten VOOR en DOOR buurtbewoners. Met buurtbewoners bedoelen we IEDEREEN die in deze buurt woont.

Eén van de activiteiten die al loopt is het atelierdiner. Voor €5,00 eet je dan gezamenlijk met je buurtbewoners. Je kunt je ook aanmelden als kok, als je het leuk vindt een keer voor je buurtbewoners te koken. Je kunt je hiervoor inschrijven op atelierdiner@gmail.com

Maar… het buurtatelier is in oprichting. Eind van het jaar valt de definitieve beslissing of het buurtatelier kan blijven bestaan. Dat hangt af van het succes dat het de komende maanden gaat worden en de concrete ideeën die er zijn voor de toekomst.

Daarom is het belangrijk dat veel meer mensen met leuke concrete ideeën voor activiteiten van zich laten horen. Meld je aan op BUURTATELIER


Grotere kaart weergeven