klik hier

Over

Buurt Bruist met 5000 harten

 

Groenbons zaait hart in de stenige wijk

 

Buurt Bruist is een project waarin we via vergroening van de wijk werken aan de verbetering van (ervaren) gezondheid in de wijk. In het Nieuwe Westen woont een aanzienlijke groep mensen die zich niet gezond voelt. Ook kent het Nieuwe Westen een aantal plekken (straten, pleinen) die vooral gekenmerkt worden door stenen en beton. Onze aanname is dat juist op of rond deze stenige plekken veel mensen wonen die zich niet gezond voelen. De vergroening zal dan ook vooral op of rond deze plekken plaatshebben.
In Rotterdam West is een flink aantal groeninitiatieven. De aanpak van Buurt Bruist kan niet zonder deze groeninitiatieven. Deze initiatieven bestaan uit burgers met groene harten (‘groenbonzen’) voor de straat, buurt en wijk. Zij hebben de handen uit de mouwen gestoken en een positieve bijdrage geleverd aan hun leefomgeving en die van hun buren. Buurt Bruist ondersteunt deze initiatieven door ze te voorzien van kennis, informatie en netwerken maar bovenal stimulans en inspiratie! Op hun beurt stimuleren en inspireren de betrokkenen van de groeninitiatieven omwonenden van de stenige plekken om hun buurt te vergroenen. Zij zaaien groene harten door buurtbewoners bekend te maken met groen. Buurt Bruist verbindt bewoners met elkaar: groenbonzen en mensen wiens leefomgeving vergroend kan worden om hun (ervaren) gezondheid te verbeteren.

 

Lot Mertens (gebiedsmanager Middelland &Het Nieuwe Westen – Deelgemeente Delfshaven) 21-02-2013